Levotiron 50mcg
Weight Management

Levotiron 50mcg

16.00 USD

Manufacturer: Abdi Ibrahim Turkey
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (50 mcg/tab)

Levotiron 50mcg Detailed

Levotiron 50mcg

No reviews found

Please log in to write Levotiron 50mcg review.

Related Offers
Levotiron 25mcg
Abdi Ibrahim, Turkey

Manufacturer: Abdi Ibrahim Turkey
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 50 tabs (25 mcg/tab)

22.00 USD  
Euthyrox (T4) 150 mcg
Merck Serono

Manufacturer: Merck Serono
Substance: Levotiroxin Sodium
Pack: 50 tabs (150 mcg/tab)

30.00 USD  
Levotiron 100mcg
Abdi Ibrahim, Turkey

Manufacturer: Abdi Ibrahim
Substance: Levotiron Sodium
Pack: 100 tabs (100 mcg/tab)

30.00 USD  
Levotiron 75mcg
Abdi Ibrahim, Turkey

Manufacturer: Abdi Ibrahim Turkey
Substance: Levothyroxine Sodium
Pack: 100 tabs (75 mcg/tab)

20.00 USD  
Special Offer
Clenbutaxyl
Kalpa Pharmaceuticals LTD, India

Manufacturer: Kalpa Pharmaceuticals
Substance: Clenbuterol Hydrochloride
Pack: 100 tabs (40 mcg/tab)

49.00 USD  

Add in Cart - Product S)

Close Button
Empty

Total Cost: